Fastighets AB Balders årsredovisning för 2019 är tillgänglig på balder.se

Finansiella rapporter  – 

 

Balders årsredovisning för 2019 finns nu att läsa på hemsidan. Rapporten innehåller även koncernens hållbarhetsredovisning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31
december 2019 ett värde om 143,7 Mdkr (118,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se