Delårsrapport januari - juni

Finansiella rapporter  – 

Courtagefri handel Styrelsen i Balder har beslutat om att erbjuda aktieägarna möjlighet till courtagefri handel. Detta erbjudande innebär att respektive aktieägare erbjuds möjligheten att köpa eller sälja aktier, så att innehavet i Balderaktier blir jämnt delbart med etthundra (en börspost = 100 aktier). Erbjudandet gäller under perioden 29 augusti – 11 september 2006. Syftet är att öka antalet aktieägare med jämna börsposter och därmed underlätta handeln samt förbättra likviditeten i Balderaktien. Kalendarium Delårsrapport januari-september 2006 21 november 2006 Bokslutskommuniké 2006 16 februari 2007 Årsstämma 18 april 2007 Bilaga: Delårsrapport jan – juni 2006 För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomi- och finanschef Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22